تغییر تاکتیک پپ برای رویارویی با کاتالان‌ها/ گواردیولا با سیستم متغیر راهی نبرد با بارسا می‌شود