جزئیات آنتی ویروس موبایل بومی/ کنترل دزدی اطلاعات در اپلیکیشن‌ها