حادثه در شرکت عمران و مسکن سازان قزوین هفت مجروح برجای گذاشت