فدراسیون پهلوانی و وزنه‎‌برداری با یکدیگر همکاری می‌کنند