رونمایی از یک مجموعه ردیف آوازی/ آوای پارسیان می‌پیچد