سومین جلسه ستاد بازی‌های المپیک و پارالمپیک با حضور وزیر ورزش برگزار شد