میلیاردر چینی 6400 کارمندش را با خود به تعطیلات برد/تصاویر