علم‌الهدی:حکم اعدام شیخ نمر مردم عربستان را به قیام ترغیب می‌کند