تشکیل کمیته کاهش آمار موجودی پرونده‌ها در شعب و اجرای احکام در دادگاه‌ها