گفت‌و‌گو با بچه‌های شهردرباره دلایل آرایش غلیظ برخی از جوانان