سوارز: مسی برخلاف رونالدو از روز اول یک بازیکن بزرگ بوده است