برگزاری مراسم شهادت امام کاظم(ع) در دفتر آیت‌الله علوی گرگانی