کفاشیان: کادرفنی تیم ملی باید توجه بیشتری به فولاد داشته باشد