حمله عربستان به یمن تداعی کننده جاهلیت صدر اسلام است