نشست مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش با بانوان صاحب کرسی در مجامع بین‌المللی