گشت‌زنی هواپیمای آمریکایی در اطراف کشتی نجات ایرانی عازم یمن