پادشاه عربستان دعوت رئیس‌جمهور آمریکا را رد کرد/ کینه عربی