طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای در راهروهای سازمان ملل