بالغ بر 90 درصد هزینه‌های دندانپزشکی بصورت پرداخت از جیب است/ خدمات دندانپزشکی وارد بسته‌های حمایتی