اسطوره باشگاه رم و ستاره‌های دنیای تنیس در رویداد خیریه +تصویر