پیگیری خبرگزاری شبستان در خصوص تعطیلی جلسات هفتگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز