حمایت سوارز از مهاجم جنجالی/ ماریو بازیکن بزرگی است