هم‌خانه‌ای چند؟/جست‌وجوی هم‌خانه با شرط و شروط‌های عجیب