کمیته‌ای که تنها برای تأیید نظر وزارت علوم تشکیل می‌شود/ دلایلی بر سیاسی‌کاری وزارت علوم در پرونده