حضور داعش در 11 ایالت آمریکا: سناتور دموکرات آمریکا ...