از «فریاد زیر آب» تا «دست‌های آلوده» و «پرتقال‌خونی» / سیروس الوند تقدیر می‌شود