پرهان خانلری: اعتصاب پزشکان تیم‌های ملی پایه کذب محض است