نمایشگاه تصویرگری کودک و نوجوان؛ نمایشگاهی با شعار «دیده شدن»