نیویورك‌تایمز: ورود هواپیماهای «ایرباس» به ایران مذاكرات را پیچیده‌تر می‌كند