رقابت بورسیه‌ای مسئولان احمدی‌نژاد لز زبان «جبار کوچکی‌نژاد»