آیت الله موحدی کرمانی عزادار شد/ پیام تسلیت آیت الله هاشمی شاهرودی