بالغ بر 90 درصد هزینه‌های دندانپزشکی بصورت پرداخت از جیب است/خدمات دندانپزشکی وارد بسته‌های حمایتی