رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران: آلودگی هوا و آب در آستانه بحران است