همدان میزبان ۱۰۰ ورزشکار از ۱۴ کشور جهان در مسابقات اواسپرت