پرداخت بلاعوض ۳۰ درصد قیمت فناوری‌های نوین کشاورزی