مخاطب به ظاهر فعال است/ خبر گران‌بها‌ترین کالای رسانه‌ است