آشورزاده با شکست نماینده تایلند راهی یک چهارم نهایی شد