طرح خدمت‌رسانی به زائران خارجی در اولویت قرار می‌گیرد