«امانوئل آدبایور» بردارش را متهم به دزدی پیراهن‎هایش کرد