شرکت‌های ایرانی آماده رقابت با همتایان خارجی خود هستند