مقام‌های آمریکا: تضعیف بشار اسد به قدرت گرفتن گروه‌‌های افراطی منجر می‌‌شود