نوش‌آبادی: ٢٨ کشور به صورت مستقیم در نمایشگاه کتاب حضور دارند