تاکید رییس بسیج رسانه خراسان رضوی بر تلاش رسانه ها برای تحقق شعار سال