تلاش فدراسیون فوتبال برای بازگرداندن پولادی/ سرباز فراری همچنان در سواحل قطر