برخی مدیران به جای مدیریت سالن‌ها، پادشاهی می‌کنند/ اعلام اسامی کاندیدای جشن بازیگر