افزون بر 17 میلیون و 406 هزار سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد