عبدالباری عطوان: اوباما با رهبران عرب همانند احمق‌ها رفتار می‌کند/اعراب بیش از هر چیز چوب اعتماد به