چالش ویژه مهمانان در «دیده شو»/ شاهنامه‌خوانی ویژه روز فردوسی