معاون‌ظریف:تصمیم‌استراتژیک‌ایران ادامه‌حمایت کامل از سوریه است