جورج بوش گفت :«گور بابای دیپلماسی، وارد جنگ می‌شویم»